انتخاب صفحه
مقاوم سازی پارچه و الیاف پشمی در برابر آتش

مقاوم سازی پارچه و الیاف پشمی در برابر آتش

مقدمه : به نظر می رسد در حال حاضر در سر تا سر جهان سالانه 5-4 میلیون کیلوگرم الیاف پشم با Zipro تکمیل تاخیردر شعله می شوند .با توجه به تنوع موارد استفاده ، تکمیل تاخیردر شعله با Zipro نیز در حالت های متنوعی نظیر تکمیل Zipro بادود کم ، تکمیل Zipro به همراه آغشته سازی...