مقاوم سازی پارچه و الیاف پشمی در برابر آتش

مقاوم سازی پارچه و الیاف پشمی در برابر آتش

مقدمه : به نظر مي رسد در حال حاضر در سر تا سر جهان سالانه 5-4 ميليون كيلوگرم الياف پشم با Zipro تكميل تاخيردر شعله مي شوند .با توجه به تنوع موارد استفاده ، تكميل تاخيردر شعله با Zipro نيز در حالت هاي متنوعي نظير تكميل Zipro بادود كم ، تكميل Zipro به همراه آغشته سازي...