انتخاب صفحه
تاریخچه مطالعات دیوار های برشی فولادی و مقایسه روش های موجود و آیین نامه های آن

تاریخچه مطالعات دیوار های برشی فولادی و مقایسه روش های موجود و آیین نامه های آن

– مقدمه و کلیات : دیوار برشی فولادی (SSW) از دهه 1970 میلادی به عنوان سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی مانند زلزله و باد ، در ساختمان ها ، به ویژه در ساختمان های بلند مورد توجه قرار گرفته است . سیستم مذکور در دو زلزله شدید نورث ریچ آمریکا و کوبه ژاپن و همچنین...