تاریخچه مطالعات دیوار های برشی فولادی و مقایسه روش های موجود و آیین نامه های آن

تاریخچه مطالعات دیوار های برشی فولادی و مقایسه روش های موجود و آیین نامه های آن

– مقدمه و كليات : ديوار برشي فولادي (SSW) از دهه 1970 ميلادي به عنوان سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي مانند زلزله و باد ، در ساختمان ها ، به ويژه در ساختمان هاي بلند مورد توجه قرار گرفته است . سيستم مذكور در دو زلزله شديد نورث ريچ آمريكا و كوبه ژاپن و همچنين...