انتخاب صفحه
وب کاوی در صفحات وب(web Mining)

وب کاوی در صفحات وب(web Mining)

مقدمه : امروزه تحقیقات بسیاری بر روی ایجاد ، مدیریت، نگهداری و ارزیابی دانش در حال انجام است . دانش به طور روز افزون در حال تزاید و ارزشمند تر شدن است . بخصوص برای سازمان ها و خاصه برای سازمان های تجاری ، وابستگی شدید نهاد های علمی ، تجاری ، سیاسی … به محتویات...
مدل ها و الگوریتم های داده کاوی و بررسی معماری سرویس گرا در وب کاوی

مدل ها و الگوریتم های داده کاوی و بررسی معماری سرویس گرا در وب کاوی

مقدمه اخیرا توانایی های فنی بشر در تولید و جمع آوری داده ها به سرعت افزایش یافته است عواملی نظیر استفاده گسترده از کامپیوتر در کسب و کار، علوم، خدمات دولتی و پیشرفت در وسائل جمع آوری داده، از اسکن کردن متون و تصاویر تا سیستمهای سنجش از دور ماهواره ای، در این تغییرات...