کاربرد cmos  در مخلوط کننده های فرکانسی

کاربرد cmos در مخلوط کننده های فرکانسی

مقدمه: مخابرات UWB براي اولين بار در دهه ي 1960 معرفي شد و براي رادار، حسگر، مخابرات نظامي و كاربردهاي زيست شناسي در 20 سال بعد از آن به كار رفت. در سال 2002، FCC رنج فركانسي 3.1~10.6GHz را براي كاربردهاي UWB باز كرد و توان انتقال آنرا به -41.3dBm محدود كرد، بدين معنا...