انتخاب صفحه
کاربرد cmos  در مخلوط کننده های فرکانسی

کاربرد cmos در مخلوط کننده های فرکانسی

مقدمه: مخابرات UWB برای اولین بار در دهه ی 1960 معرفی شد و برای رادار، حسگر، مخابرات نظامی و کاربردهای زیست شناسی در 20 سال بعد از آن به کار رفت. در سال 2002، FCC رنج فرکانسی 3.1~10.6GHz را برای کاربردهای UWB باز کرد و توان انتقال آنرا به -41.3dBm محدود کرد، بدین معنا...