انتقال صوت به کامپيوتر از طريق پورت USB

انتقال صوت به کامپيوتر از طريق پورت USB

چکيده براي اين پروژه ابتدا سيگنال هاي صوتي از طريق آمپلي فاير مربوطه تقويت شده و جهت ديجيتال نمودن به مبدل آنالوگ به ديجيتال AD7569 داده مي شود. اين مبدل با فرکانس 44.4 KHz از سيگنال آنالوگ ورودي نمونه برداري مي کند. سپس نمونه هاي معتبر از طريق ميکروکنترلر AT89C51 به...
نمونه برداری فرکانس بالای سیگنال های حیاتی (ECG) به کمک مدارت بر پایه FPGA و انتقال اطلاعات به کامپیوتر از طریق پورت USB

نمونه برداری فرکانس بالای سیگنال های حیاتی (ECG) به کمک مدارت بر پایه FPGA و انتقال اطلاعات به کامپیوتر از طریق پورت USB

 چکیده : بطور کلی ما در این پروژه ابتدا سیگنال دریافتی از بدن را با یک تقویت کننده ابزار دقیق تقویت کرده ، سپس آنرا از چند فیتلر عبور می دهد تا نویزهای احتمالی از بین بروند . سپس سیگنال آنالوگ را با استفاده از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی که دارای سرعت مناسبی است...