انتخاب صفحه
انتقال صوت به کامپیوتر از طریق پورت USB

انتقال صوت به کامپیوتر از طریق پورت USB

چکیده برای این پروژه ابتدا سیگنال های صوتی از طریق آمپلی فایر مربوطه تقویت شده و جهت دیجیتال نمودن به مبدل آنالوگ به دیجیتال AD7569 داده می شود. این مبدل با فرکانس 44.4 KHz از سیگنال آنالوگ ورودی نمونه برداری می کند. سپس نمونه های معتبر از طریق میکروکنترلر AT89C51 به...
نمونه برداری فرکانس بالای سیگنال های حیاتی (ECG) به کمک مدارت بر پایه FPGA و انتقال اطلاعات به کامپیوتر از طریق پورت USB

نمونه برداری فرکانس بالای سیگنال های حیاتی (ECG) به کمک مدارت بر پایه FPGA و انتقال اطلاعات به کامپیوتر از طریق پورت USB

 چکیده : بطور کلی ما در این پروژه ابتدا سیگنال دریافتی از بدن را با یک تقویت کننده ابزار دقیق تقویت کرده ، سپس آنرا از چند فیتلر عبور می دهد تا نویزهای احتمالی از بین بروند . سپس سیگنال آنالوگ را با استفاده از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی که دارای سرعت مناسبی است...