شبیه سازی کنترل کننده جامع توانupfc بر پایه sssc و statcom

در این شبیه سازی از یک upfc  برای کنترل شارژ توان عبوری ، در یک خط انتقال 500kv  استفاده شده است . مکان قرار گیری upfc  در انتهای سمت چپ خط  75 کیلو متری   (L2) بین باس های  500kv  b1  و b2  قرار گرفته است . و برای کنترل توان اکتیو و رااکتیو عبوری از باس b2   در حالی...

بررسی تاثیر UPFC در یک خط 100 کیلومتری

در سالهای اخیر مشکلات انرژی، محیط زیست و هزینه، احداث نیروگاهها و خطوط انتقال جدید را با مشکل روبرو کرده است در حالی که تقاضای توان در حال افزایش بود. این وضعیت یک بازبینی کلی بر مفهوم متداول سیستم قدرت را ایجاب کرد و تلاش برای رسیدن به قابلیت انعطاف بیشتر و استفاده...

جایابی بهینه UPFC جهت میرا کردن نوسانات سیستم قدرت

چکیده نوسانات فرکانس پایین یکی از بحث های مهم در سیستم قدرت می باشد. اگر این نوسانات میرا نشوند، ممکن است پایداری سیستم را به خطر بیندازند. ادوات FACTS از جمله وسایلی هستند که میتوانند در میرا کردن نوسانات نقش داشته باشند. کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC) از...
تشخیص پایداری گذرای سیستمهای قدرت توسط شبکه های عصبی ترکیبی

تشخیص پایداری گذرای سیستمهای قدرت توسط شبکه های عصبی ترکیبی

چکیده در این مطالعه ابتدا روشهای مستقیم تشخیص پایداری گذار و سپس روش استفاده از شبکههای عصبی مصنو.عی ترکیبی برای تشخیص پایداری گذرای سیستمهای قدرت معرفی شده است. برای بهبود ناپایداری گذرای سیستم های قدرت می توان از ادوات FACTSاستفاده نمود. در این مطالعه از  UPFCبرای...