انتخاب صفحه
بررسی خواص پلی اتین با جرم مولکولی بالا و کاربرد های آن (کاربرد آن درسپراتور، برای باتری های اسید – سربی _ ریسندگی با سرعت بالای)

بررسی خواص پلی اتین با جرم مولکولی بالا و کاربرد های آن (کاربرد آن درسپراتور، برای باتری های اسید – سربی _ ریسندگی با سرعت بالای)

مقدمه: پلی اتیلن در سپراتورهای باتری های اسید- سربی خودروها استفاده میشود. ابتدا پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی بالا در سال 1950 با کاربردهای تجاری استفاده شد و امروزه در باتری های اسید – سربی مورد استفاده قرار میگیرد. پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی بالا از سال 1950...