انتخاب صفحه
عوامل موثر در طراحی و انتخاب روش حفاری وبررسی روش های حفاری و پارامترهای مؤثر در عملکرد TBM(نرخ نفوذ ماشین حفاری)

عوامل موثر در طراحی و انتخاب روش حفاری وبررسی روش های حفاری و پارامترهای مؤثر در عملکرد TBM(نرخ نفوذ ماشین حفاری)

مقدمه ، تاریخچه و اهداف حفر سازه های زیر زمینی و تونل: با پیشرفت تکنولوژی در عرصه های مختلف، فن تونل سازی نیز از این امر مستثنی نبود و تحولات عمده ای در آن صورت گرفت، هر چند که هنوز هم روشهای سنتی کاربرد وسیعی در این زمینه دارند ولی این حالت نیز بدلیل استفاده از ماشین...