انتخاب صفحه
آشنایی با شبکه های عصبی و SVM و آنالیز موجک و کاربرد آنها در تشخیص اثر انگشت

آشنایی با شبکه های عصبی و SVM و آنالیز موجک و کاربرد آنها در تشخیص اثر انگشت

مقدمه: شبکه های عصبی مصنوعی که در واقع الگو برداری شده از شبکه های عصبی طبیعی هستند کاربرد های زیادی در حل مسائل گوناگون دارند.در این سمینار سعی بر آن است تا بتوان از قابلیت های بالای این شبکه ها در شناخت یکی از موارد زیست سنجی انسان یعنی اثرانگشت استفاده کرد.بررسی...