انتخاب صفحه
بررسی ساختار، روش ساخت ، کاربرد و packaging  در میکروپمپها

بررسی ساختار، روش ساخت ، کاربرد و packaging در میکروپمپها

مقدمه با وجود اینکه برخی ابزارهای microfluidics خیلی جدید نیستند ، با یک تحقیق گسترده متوجه خواهیم شد که میتوان microfluidics را در گروه علوم جدید قرار داد. بطور مشخص زمینه میکروپمپها یکی از شاخه های این علماست که مدتهاست مورد توجه میباشد. شروع آن اواسط 1970 بود که...