انتخاب صفحه
شبیه سازی توربین بادی مجهز به DFIG و STATCOM

شبیه سازی توربین بادی مجهز به DFIG و STATCOM

مقدمه : امروزه انواع زیادی از سیستم های توربین بادی در بازار رقابت می کنند که آن ها را به دو گروه اصلی مـیتوان تقسیم کرد. گروه او ل، توربین های بادی سرعت ثابت هستند که ژنراتور به طور مـستقیم بـه شـبکهمتصل شده است . در واقع هیچ گونه کنترل الکتریکی برای این سیـستم وجـود...
مقایسه کاربرد PSS,SVC and STATCOMدر میرایی نوسانات قدرت

مقایسه کاربرد PSS,SVC and STATCOMدر میرایی نوسانات قدرت

 چکیده:  مساله پایداری دینامیکی سیستم قدرت ،در طول چند دهه گذشته یکی از مهمترین مسائل رویاروی مهندسین سیستم قدرت بوده وبا اهمیت ترین مشخصه های یک سیستم قدرت به شمار می رود.  پایداری در قبال اختلالاتی است که سیستم دائما” در معرض آن قرار دارد.درواقع حالتهای...
تاثیر STATCOM در کاهش نوسانات ولتاژ و توان در نیروگاه های بادی

تاثیر STATCOM در کاهش نوسانات ولتاژ و توان در نیروگاه های بادی

 چکیده  در این بررسی ،ابتدا به ذکر خصوصیات یکی از  انرژی های تجدید پذیر –انرژی بادی پرداخته می شود   و در پی آن مشخصات توربین های بادی  و نحوه انتخاب آنها بیان می شود.سپس اجزای الکتریکی نیرو گاه بادی شامل انواع ژنراتور( سنکرون، القایی)  و مبدلها معرفی می گردد . با...