شبیه سازی کنترل کننده جامع توانupfc بر پایه sssc و statcom

در این شبیه سازی از یک upfc  برای کنترل شارژ توان عبوری ، در یک خط انتقال 500kv  استفاده شده است . مکان قرار گیری upfc  در انتهای سمت چپ خط  75 کیلو متری   (L2) بین باس های  500kv  b1  و b2  قرار گرفته است . و برای کنترل توان اکتیو و رااکتیو عبوری از باس b2   در حالی...
شبیه سازي توربین بادي مجهز به DFIG و STATCOM

شبیه سازي توربین بادي مجهز به DFIG و STATCOM

مقدمه : امروزه انواع زیادي از سیستم هاي توربین بادي در بازار رقابت می کنند که آن ها را به دو گروه اصلی مـیتوان تقسیم کرد. گروه او ل، توربین هاي بادي سرعت ثابت هستند که ژنراتور به طور مـستقیم بـه شـبکهمتصل شده است . در واقع هیچ گونه کنترل الکتریکی براي این سیـستم وجـود...
تاثير STATCOM در كاهش نوسانات ولتاژ و توان در نيروگاه هاي بادي

تاثير STATCOM در كاهش نوسانات ولتاژ و توان در نيروگاه هاي بادي

 چکیده  در اين بررسي ،ابتدا به ذكر خصوصيات یکی از  انرژی های تجدید پذیر –انرژی بادی پرداخته می شود   و در پي آن مشخصات توربين های بادی  و نحوه انتخاب آنها بيان مي شود.سپس اجزاي الكتريكي نيرو گاه بادي شامل انواع ژنراتور( سنكرون، القايي)  و مبدلها معرفی مي گردد . با...