انتخاب صفحه

بررسی حملات SQR Injection

مقدمه : عمدتا توسط گران وب ، بیشتر تمرکز خود را بر روی موارد امنیتی سیستم عامل و یا Webserver میزبان برنامه های خود قرار داده اند و کمتر به حفره های امنیتی موجود در کدهای خود توجه می کنند . یکی از مواردی که همواره می تواند سایت هایی را که از کاربر ، داده ( data)...