انتخاب صفحه
بررسی مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی

بررسی مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات 1-1- مقدمه اضافه کردن بتن تازه به روی لایه‌ی بتن قدیمی یک روش معمولی برای تعمیر یا تقویت سازه است. تعمیر بتن شامل حذف بتن ضعیف و جایگزینی آن با بتن جدید است، و یکی از اساسی ترین فاکتورهای این عمل وجود مقاومت اتصال خوب بین بتن اضافه شده و سطح...