انتخاب صفحه
طبقه بندی پل ها از نظر نوع دستگاه های تکیه گاهی و ارایه راهکار برای مقاوم سازی پل ها در برابر زلزله

طبقه بندی پل ها از نظر نوع دستگاه های تکیه گاهی و ارایه راهکار برای مقاوم سازی پل ها در برابر زلزله

مقدمه : پلها از جمله شاهرگ های حیاتی در مواقع بروز سوانح طبیعی هستند. از آنجایی که پس از وقوع یک زمینلرزه شدید، لازم است تا تعداد زیادی از افراد و همچنین انبوهی از کالاهای مورد نیاز، در طی مدت زمان اندکی جابجا شوند، حتی خارج شدن تنها یک پل مهم از وضعیت قابل بهره...