طبقه بندي پل ها از نظر نوع دستگاه هاي تكيه گاهي و ارایه راهکار برای مقاوم سازی پل ها در برابر زلزله

طبقه بندي پل ها از نظر نوع دستگاه هاي تكيه گاهي و ارایه راهکار برای مقاوم سازی پل ها در برابر زلزله

مقدمه : پلها از جمله شاهرگ هاي حياتي در مواقع بروز سوانح طبيعي هستند. از آنجايي كه پس از وقوع يك زمينلرزة شديد، لازم است تا تعداد زيادي از افراد و همچنين انبوهي از كالاهاي مورد نياز، در طي مدت زمان اندكي جابجا شوند، حتي خارج شدن تنها يك پل مهم از وضعيت قابل بهره...