انتخاب صفحه
Remote semsing

Remote semsing

مقدمه : امروزه صنایع خودرو سازی رویکردی به سوی خودرو هایی با مشخصات ایمنی بالا ، هوشمند ، بدون الودگی و با اسایش بالا ، پیدا کرده اند . در این راستا استفاده از علومی همچون کنترل ، الکترونیک ، کامپیوتر و مخابرات جایگاه ویژه ای در این صنایع پیدا کرده اند تا حدی ابن...