بررسی متغیر های اجرائی سدهای بتن غلتکی(RCC)

مقدمه بتن کوبیده غلتکی یا R.C.C یک روش جدید جهت اجرای بتن در کارهای عمرانی میباشد که ایدهٔ استفاده از آن به دهه های 1930 و 1940 در انگلستان و به عنوان لایهٔ زیر اساس جادهها و روسازی محوطهٔ فرودگاهها باز میگردد. R.C.C هرچند که در کلیهٔ فعالیتهای عمرانی و عمدتا به عنوان...
بررسي سدهاي بتن غلتكي RCC

بررسي سدهاي بتن غلتكي RCC

مقدمه: سد بزرگترين سازه آبي است كه تاكنون بدست بشر ساخته شده است . شايد زماني ساخت اولين سد جهان در تاريخ چندان مشخص نباشد. اما وجود سد كفرا در مصر كه قدمت آن به 4000 سال مي رسد نشان دهنده توجه اقوام گذشته به ساخت سد بوده است. افزايش سريع و سرسام آور جمعيت در دنيا و...