انتخاب صفحه
پروفایل پستی بلندی کف دریا با استفاده از امواج اولترا سونیک

پروفایل پستی بلندی کف دریا با استفاده از امواج اولترا سونیک

چکیده سونار فعال یا پروفایلینگ سیستمی است که با استفاده از فرستادن امواج التراسونیک و گوش دادن به امواج برگشتی آن( برای آشکار سازی و تعیین موقعیت امواج زیر آب و نمایش یا مانیتورینگ آن) عمل می کند . ازکاربردهای آن می توان به زیر دریایی ها ، آشکار کردن مین ها ، عمق یابی...