انتخاب صفحه

استفاده از تکنیک پراکندگی جامد جهت بهبود محلولیت داروی آزیترومایسین

پیشگفتار  امروزه با گسترش روزافزون بیماری های عفونی باکتریایی و مقاومت فزاینده نسبت به انواع آنتی بیوتیک ها، درمان برخی از بیماری های عفونی را که اغلب مرگ بار هستند با مشکل مواجه کرده است (1). آزیترومایسین نوعی آنتی‌بیوتیک از گروه ماکرولیدها است که برای گلودرد...