انتخاب صفحه

بررسی قابلیت تصویر سنجنده Pleadas در تعیین کاربری اراضی و تراکم جنگل مطالعه موردی منطقه کاکا رضا- لرستان

فهرست مطالب فصل اول بدون تردید زیستگاه­های زیست‌کره به میراث­های باارزش طبیعی هر سرزمین و کشور محسوب می­شوند که بین گسترده­ای از اکوسیستم­های دست‌نخورده، تنوع عظیمی از گونه­های گیاهی و جانوری به سیمای منحصر به فردی از چشم‌اندازها، عوارض زمین و آثار تاریخی فرهنگی...