بررسی قابلیت تصویر سنجنده Pleadas در تعیین کاربری اراضی و تراکم جنگل مطالعه موردی منطقه کاکا رضا- لرستان

فهرست مطالب فصل اول بدون ترديد زيستگاه­هاي زیست‌کره به ميراث­هاي باارزش طبيعي هر سرزمين و کشور محسوب مي­شوند که بين گسترده­اي از اکوسيستم­هاي دست‌نخورده، تنوع عظيمي از گونه­هاي گياهي و جانوري به سيماي منحصر به فردي از چشم‌اندازها، عوارض زمين و آثار تاريخي فرهنگي...