انتخاب صفحه
مدلسازی و شبیه سازی کنترل کننده دما و ارتفاع یک مخزن و پیاده سازی کنترل کننده PLC

مدلسازی و شبیه سازی کنترل کننده دما و ارتفاع یک مخزن و پیاده سازی کنترل کننده PLC

چکیده در این پایان نامه به مدل سازی وپیاده سازی الگوریتم کنترل سطح و دمای خروجی یک مخزن دو ورودی و دو خروجی با کنترل رله ای پرداخته شده است. ورودی های سیستم آب سرد وآب گرم با دماهای ثابت وجریان یکی از شیر ها قابل کنترل و جریان دیگری ثابت در نظر گرفته شده و یک ورودی به...

PLC و کاربردهای آن

فهرست مطالب چکیده ……………………………………………………………….: 1 برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید فصل اول :...
شبیه سازی کلید های مکانیکی برنامه پذیر با PLC و Absolute Rotary encoder

شبیه سازی کلید های مکانیکی برنامه پذیر با PLC و Absolute Rotary encoder

چکیده در این پروژه با استفاده از PLC و Absolute Rotary encoder ،‌کلیدهای مکانیکی برنامه پـذیر ماننـد کلیـد ماشین لباسشویی و موقعیت سنج ها (‌از نظر دورانی‌) شبیه سازی شده است‌.جهت شبیه سازی از نرم افزار GMWIN و زبان برنامه نویسی LAD استفاده شده است‌.و خـروجـی یک...