انتخاب صفحه
پیاده سازی نرم افزار الگوریتم رمزنگاری RSA

پیاده سازی نرم افزار الگوریتم رمزنگاری RSA

چکیده امروزه در دنیای دیجیتال حفاظت از اطلاعات نقش اساسی و مهمی در تبادلات پیام ها و مبادلات تجاری ایفا می نماید. برای تامین نیازهای امنیتی تراکنش امن‌، از رمزنگاری استفاده می شود. الگوریتم رمز نگاری RSA مشهورترین و پرکاربردترین الگوریتم رمزنگاری کلید‌عمومی است‌....