انتخاب صفحه
شناخت امواج سونامی و بارگذاری سکوهای دریائی و بررسی رفتار سکوهای دریایی تحت اثر موج سونامی

شناخت امواج سونامی و بارگذاری سکوهای دریائی و بررسی رفتار سکوهای دریایی تحت اثر موج سونامی

مقدمه امواج بزرگ سونامی به دلائل مختلفی از جمله زمین لرزه های کف اقیانوس ناشی از حرکت گسلها ، برخورد شهاب سنگها به اقیانوس و انفجارهای ناشی ار آتشفشانها بوجود می آیند. در اثر یکی از این عوامل آب اقیانوس جابجا شده و تولید موج می کند. این امواج با سرعت بالائی تقریبا...