تاریخچه ، معرفی ، عملکرد و خصوصیات  GPRS

تاریخچه ، معرفی ، عملکرد و خصوصیات GPRS

مقدمه امروز همزماني رشد سريع شبكه موبايل سلولي و افزايش تعداد كاربران اينترنت، شرايط را جهت تركيب هر دو تكنولوژي فراهم آورده است. ماحصل اين تركيب، سرويس هاي داده در بستر شبكه بي سيم سلولي است. سرويس هاي داده در شبكه سلولي موجود، نيازهاي كاربران وفراهم كنندگان سرويس ها...