انتخاب صفحه
تاریخچه ، معرفی ، عملکرد و خصوصیات  GPRS

تاریخچه ، معرفی ، عملکرد و خصوصیات GPRS

مقدمه امروز همزمانی رشد سریع شبکه موبایل سلولی و افزایش تعداد کاربران اینترنت، شرایط را جهت ترکیب هر دو تکنولوژی فراهم آورده است. ماحصل این ترکیب، سرویس های داده در بستر شبکه بی سیم سلولی است. سرویس های داده در شبکه سلولی موجود، نیازهای کاربران وفراهم کنندگان سرویس ها...