انتخاب صفحه
نقش Multi Agent در تجارت الکترونیک

نقش Multi Agent در تجارت الکترونیک

پیشرفت روزافزون راه ها و روش های تجارت و نیز گسترش سریع فناوری و علوم کامپیوتری، شرکت ها و سازمان ها را ناگزیر می کند تا در تلاش برای تغییر ساختار منطقی و فیزیکی سازمان خود در این زمینه ها باشند. تجارت الکترونیکی به عنوان یک ابزار ، ارتقاء کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها...