انتخاب صفحه

بهره گیری از MPAC در جهت کنترل پایداری سیستم های قدرت دارای تولیدات پراکنده

چکیده: نظر به مزایای اقتصادی، زیست محیطی، افزایش قابلیت اطمینان و… بهره­گیری از تولید پراکنده انرژی الکتریکی (DG) به شدت در حال گسترش است به­همین سبب قوانین و مقررات در جهت بهره­گیری از تولیدات پراکنده در کشورهای مختلف وضع گردیده است.  اتصال تولید پراکنده به شبکه...