انتخاب صفحه
بررسی خواص مکانیکی جوش لیزری فولاد زنگ زن

بررسی خواص مکانیکی جوش لیزری فولاد زنگ زن

چکیده: جوشکاری لیزری یکی از روشهای پرکاربرد و مؤثر برای اتصال مواد مختلف در صنایع گوناگون به شمار می آید. هدف در این پایان نامه پیش بینی و بهینه سازی خواص مطلوب جوش فولاد زنگ نزن 316 در فرآیند جوشکاری لیزری YAG :Nd با استفاده از روش طراحی آزمایش ها می باشد. برای این...
جوش فولاد دوفازی جوشکاری شده با روش لیزر

جوش فولاد دوفازی جوشکاری شده با روش لیزر

فولادهای دوفازی دستهای از فولادهای پیشرفته با استحکام بالا هستند که به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی که دارند در صنایع و به خصوص در مهندسی خودرو کاربرد بسیار دارند. در این پژوهش جوشکاری لیزر YAG:Nd پالسی فولاد دوفازی با 19/ 0 درصد کربن و 23/ 1 درصد وزنی منگنز مورد...