انتخاب صفحه
کاربرد مواد متامتریال برای بهبود گین آنتن های آرایه ای موجبری استوانه ای وآنتن های دو بانده حلقوی با پلاریزاسیون دایروی و کاربرد آن در بهبود گین آنتن های سمتی

کاربرد مواد متامتریال برای بهبود گین آنتن های آرایه ای موجبری استوانه ای وآنتن های دو بانده حلقوی با پلاریزاسیون دایروی و کاربرد آن در بهبود گین آنتن های سمتی

مقدمه : متامتریال ها عموما ترکیبی از هادیها که روی دی الکتریک چاپ می شوند، می باشند. پارامترهای پراکندگی این مواد در یک موجبر با خصوصیات معادل پلاسما یا ساختار تشدید آنالیز و مقایسه می شوند. متامتریال ها مواد مصنوعی هستند که با استفاده از ایجاد برخی خصوصیات ویژه در...
طراحی و ساخت ساختارهای متامتریال یک بعدی و دو بعدی برای جهتی کردن تشعشع آنتن میکرواستریپ

طراحی و ساخت ساختارهای متامتریال یک بعدی و دو بعدی برای جهتی کردن تشعشع آنتن میکرواستریپ

مقدمه : متامتریال های الکترومغناطیسی (MTMs) به صورت ساختارهای الکترومغناطیسی همگن موثر با خواص غیر معمول که در طبیعت یافت نمی شوند، تعریف می شوند. یک ساختار همگن موثر ساختاری است که اندازه متوسط سلول ساختمانی P خیلی کوچکتر از طول موج هدایتی است. موضوع MTM از سال 1967...