انتخاب صفحه
انتقال حرارت در سیستم های میکرو الکترومکانیکی mems

انتقال حرارت در سیستم های میکرو الکترومکانیکی mems

مقدمه امروزه مواد فیبری،به دلیل خواص کاربردی ومفید آنها دربسیاری اززمینه های مهندسی استفاه میشوند.مواد فیبری دربرگیرنده خواص مکانیکی خوبی مانند انعطاف پذیری در شرایط خاص طراحی،سبکی وزن،مقاومت بالا در مقابل خستگی وخوردگی،چگالی کم،مقاومت دربرابر دما وصدا وخواص الکتریکی...