بررسی تاثیر تیمار نانوسیلور بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی پانلهایMDF ساخته شده از ضایعات اسکناس باطله

بررسی تاثیر تیمار نانوسیلور بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی پانلهایMDF ساخته شده از ضایعات اسکناس باطله

 چکیده : در این مطالعه با استفاده از ضایعات اسکناس باطله ، نسبت به ساخت تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) اقدام شد. متغیرها جهت ساخت تخته ها عبارت از سه زمان پرس(4،5و6 دقیقه)، دو مقدار مصرف ضایعات اسکناس باطله(20 و 30 درصد) و دو سطح مصرف نانوسیلور (بدون نانو و با نانوسیلور)...