انتخاب صفحه
تحلیل لایه فیزیکیMAC در شبکه های 3GPP-LTE

تحلیل لایه فیزیکیMAC در شبکه های 3GPP-LTE

مقدمه ارگان استاندارد سازی GPP3 مستنداتی برای سیستمهای مبتنی بر UTRAN در سال 1989 ، از زمانی که شرکت GPP3 ایجاد شده است ، تولید کردهاند . استاندارد از سال 2004 تحت ویرایش 6 ایجاد شده است و امروزه ویرایش 8 آن حاضر شده است ، موازی با گسترش مستندات بر روی HSDPA ، WCDMA ،...

بررسی استاندارد های IEEE در رابطه با wimax

مقدمه: دراین سمینار استاندارد IEEE802.16 را که بیشتر وبه طور متداول به Wimax (دسترسی میکرویووبرای ارتباط دو وسیله با هم به صورت جهانی) معروف شده است تشریح می کنیم. این استاندارد سالها در دست ساخت بود و ساخت آن در ژوئن 2004 به پایان رسید.در این سمینار تلاش خواهد شد که...