انتخاب صفحه

مقایسه سیر درمانی و پیش آگهی کودکان مبتلا به ITP

 فهرست مطالب فصل اول: معرفی پژوهش       بیان مسئله: بیماری پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک (ITP) یکی از شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده در دوران کودکی است. در بیشتر موارد، بیماری با پتشی و پورپورای منتشر تظاهر می کند. به نظر می رسد علت بیماری تخریب پلاکت ها با...