انتخاب صفحه
ساختار هدر ها ، آدرس دهی ،مسیر یابی ،و امنیت ipv6 (به همراه انتقال از ipv4  به ipv6)

ساختار هدر ها ، آدرس دهی ،مسیر یابی ،و امنیت ipv6 (به همراه انتقال از ipv4 به ipv6)

  مقدمه : با این تصمیم که اینترنت بطورجدی نیاز به ظرفیت و فضای آدرس دهی بالایی دارد گروه معماری اینترنت سه پیشنهاد اصلی در این زمینه ارائه نمود.اولین پیشنهاد تحت عنوان TUBA بود ، این پیشنهاد براساس سوئیچینگIP بر روی CLNP بعنوان پروتکل لایه اینترنت بود، CLNP یک...