ساختار هدر ها ، آدرس دهی ،مسیر یابی ،و امنیت ipv6 (به همراه انتقال از ipv4  به ipv6)

ساختار هدر ها ، آدرس دهی ،مسیر یابی ،و امنیت ipv6 (به همراه انتقال از ipv4 به ipv6)

  مقدمه : با اين تصميم كه اينترنت بطورجدي نياز به ظرفيت و فضاي آدرس دهي بالايي دارد گروه معماري اينترنت سه پيشنهاد اصلي در اين زمينه ارائه نمود.اولين پيشنهاد تحت عنوان TUBA بود ، اين پيشنهاد براساس سوئيچينگIP بر روي CLNP بعنوان پروتكل لايه اينترنت بود، CLNP يك...