انتخاب صفحه

بررسی‌میزان تطابق یافته‌های معاینات بالینی و نوار قلبی

مقدمه بیماری ایسکمیک قلب، شایعترین، جدی‌ترین و یکی از کشنده‌ترین بیماریها در جهان است و این وضعیت نسبت به بیماریهای دیگر موجب مرگ و میر، ناتوانی و هزینه‌های بیشتری در کشورهای جهان می‌شود. بیماریهای عروق کرونر فراوان هستند، گاهی پزشک از روی علایم موجود در بیمار...