كاهش تلفات ناشي از سوزاندن گازهاي فلر در پالايشگاه هاي گاز سيستم هاي حفاظتي با قابليت اطمينان بالا(HIPS)

چکیده متداول ترین راه برای محافظت از دستگاه های مکانیکی در برابر افزایش فشار، استفاده از شیرهای اطمینان مکانیکی میباشد. در یک رویکرد متفاوت، میتوان از سیستمهای ابزار دقیق نیز بدین منظور استفاده کرد. این پروژه به معرفی استفاده از سیستم های حفاظتی با قابلیت اطمینان بالا...