انتخاب صفحه

مطالعه تئوری کارآیی و خصوصیات آلایندگی یک موتور هیدروژنی سوپر شارژ شده

چکیده از آنجایی که هیدروژن دارای دانسیته ( انرژی بر واحد حجم ) پائین است‌. موتور هیدروژن سوز دارای توان خروجی پائین تری نسبت به مم‌تور بنزینی می باشد. جهت بالا بردن توان خروجی در این پروژه از سوپر شارژر استفاد‌ه می کنیم‌. ضمن اینک‌ اثرات نسبت تراکم جهت با ‌لا بردن...
اثر نانو سیال ها بر سیستم خنک کاری موتور

اثر نانو سیال ها بر سیستم خنک کاری موتور

چکیده:   در این تحقیق به دو روش تجربی و محاسباتی مقدار انتقال حرارت از موتور در دورهای مختلف موتور و در سرعت های متفاوت خودرو، در دو حالت، سیال خنک کننده آب-اتیلن گلیکول و سیال خنک کننده آب-نانوذرات Al2O3 محاسبه شده است. مقایسه نتایج محاسباتی بدست آمده توسط نرم...