انتخاب صفحه
طراحی و شبیه سازی یک روش جدید عیب یابی در خطوط  انتقال قدرت مبتنی بر امواج متحرک با استفاده از ساعت  جهانی GPS

طراحی و شبیه سازی یک روش جدید عیب یابی در خطوط انتقال قدرت مبتنی بر امواج متحرک با استفاده از ساعت جهانی GPS

چکیده  تعیین محل دقیق خطا در سیستم های انتقال قدرت و رفع به موقع آن باعث بهره وری بیشتر خطوط و پیشگیری از اتلاف منابع انرژی و آسیب تجهیزات شبکه می شود. طی دهه های اخیر با توجه به اهمیت تعیین محل دقیق خطا به منظور رفع عیب به موقع  با استفاده از فناوری های جدید تحقیقات...