بررسی الگوریتم های بازیابی گفتار

بررسی الگوریتم های بازیابی گفتار

مقدمه چارلز داروين نخستين كتاب درباره بيان احساسات انسان و حيوان را در قرن نوزدهم نگاشت. پس از اين اثر مهم روانشناسان و متخصصان هوش مصنوعي به تدريج به جمع آوري دانش و اطلاعات در اين زمينه پرداختند. اخيراً نيز موج جديدي از توجه روانشناسان و متخصصان هوش مصنوعي را بر...