انتخاب صفحه
پیزو سرامیکهای تابعی (FGP)

پیزو سرامیکهای تابعی (FGP)

مقدمه پیزو سرامیک ها با وجود قابلیت های بسیار زیاد و کاربردهای گسترده ای که دارند، مانند همۀ مواد هوشمند معایبی هم دارند مثلا کرنش (مربوط به حرکت عملگر) که بوسیلۀ یک پیزو الکتریک معمول ایجاد می شود، عموما خیلی کوچک است. (در حد چند میکرون) و باید با بکار بردن در یک...