انتخاب صفحه
تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک

تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک

مقدمه: معدنکاری روباز یک روش نسبتﹰا کم هزینه و در اغلب موارد و با طراحی مطلوب و رعایت نکـاتفنی و اقتصادی ، با صرفه اقتصادی است که امکان مکانیزاسیون بالا و تولید حجمی زیـاد را فـراهممی سازد. این روش، استخراج ذخایری با عیار خیلی پایین را که به روش زیرزمینی غیر اقتصـادی...