مواد  تابعی هوشمند

مواد تابعی هوشمند

در این فایل به بررسی مواد FGM که با عملگرها و حسگر های پیزوالکتریک ترکیب شده و همچنین به مواد پیزوالکتریکی که دارای خواص FGM  می باشد نیز اشاره شده است. در فصل دوم ، به بررسی خصوصیات و رفتار ماکرومکانیکی مواد FGM ارائه شده است.در فصل سوم به معرفی برخی از مواد هوشمند...
کلیات و تاریخچه و فرآیند ساخت مواد هدفمند FGM

کلیات و تاریخچه و فرآیند ساخت مواد هدفمند FGM

مقدمه: در دو دهه اخير پيشرفت هاي تكنولوژي در زمينه هاي مهندسي هوافضا و هسته اي ، ترمو الاستيته را به عنوان يك شاخه اصلي از مهندسي كاربردي آورده است . درجه حرارت هاي بالا در بسياري از سازه ها و قطعات ماشين ها نظير سازه هاي هوا – فضايي ، موتورهايي كه در هواپيماهاي پر...