انتخاب صفحه

مطالعه رفتار شکست ساختارهای نورد شده لایه ای و FGM با مورفولوژی تقسیم کننده ترک برپایه کامپوزیت های A16061-Sic

چکیده کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات کاربید سیلیسیم از جمله مواد سازهای هستند که دارای استحکام، سفتی و مقاومت به سایش بیشتر و چقرمگی شکست کمتری در مقایسه با فلز زمینه می باشند. محدودیت در مقدار انرژی جذب شده قبل از شکست مانعی در برابر گسترش کاربرد این...
مواد  تابعی هوشمند

مواد تابعی هوشمند

در این فایل به بررسی مواد FGM که با عملگرها و حسگر های پیزوالکتریک ترکیب شده و همچنین به مواد پیزوالکتریکی که دارای خواص FGM  می باشد نیز اشاره شده است. در فصل دوم ، به بررسی خصوصیات و رفتار ماکرومکانیکی مواد FGM ارائه شده است.در فصل سوم به معرفی برخی از مواد هوشمند...
کلیات و تاریخچه و فرآیند ساخت مواد هدفمند FGM

کلیات و تاریخچه و فرآیند ساخت مواد هدفمند FGM

مقدمه: در دو دهه اخیر پیشرفت های تکنولوژی در زمینه های مهندسی هوافضا و هسته ای ، ترمو الاستیته را به عنوان یک شاخه اصلی از مهندسی کاربردی آورده است . درجه حرارت های بالا در بسیاری از سازه ها و قطعات ماشین ها نظیر سازه های هوا – فضایی ، موتورهایی که در هواپیماهای پر...