انتخاب صفحه
تحلیل مغناطیسی و حرارتی موتور PMD  با استفاده از FEM

تحلیل مغناطیسی و حرارتی موتور PMD با استفاده از FEM

مقدمه موتورهای PMDC(جریان مستقیم مغناطیس دائم)ساختمان ساده ای دارند وقیمت تمام شده آنها پایین است بعلاوه ابعاد آنها درمقایسه باموتورهای DCمشابه کوچکتر است وتولید آنها نیزآسان است.درنتیجه گزینه مناسبی برای تولید انبوه واستفاده درمصارف عمومی خصوصا صنعت...