انتخاب صفحه
بررسی انواع محدود کننده های جریان اتصال کوتاه و ساختارهای نوین آنها  FCL

بررسی انواع محدود کننده های جریان اتصال کوتاه و ساختارهای نوین آنها FCL

مقدمه توسعه روز افزون سیستم های توزیع انرژی الکتریکی و همچنین افزایش به هم پیوستگی درشبکه های قدرت به دلیل نیاز به بالا بودن ظرفیت آنها منجر به افزایش سطح اتصال کوتاه و جریان­های خطای بزرگتر و در نتیجه ازدیاد گرمای حاصله ناشی از عبور جریان القایی زیاد در ژنراتورها­­­...