انتخاب صفحه

بررسی مفاهیم سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(EPR) و رویکرد پیاده سازی آنها

مقدمه: در قرن حاضر ، کامپیوتر ها وارتباطات به طور نامحسوس در همه جا حاضر بوده و جزء لاینفک زندگی ما هستند . مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال وارد شدن به همه عرصه های زندگی هستند و همین تمر تحولات شگرفی را در اقتصاد موجب خواهد شد . پیشرفت های عظیمی که در تثر...