انتخاب صفحه
مروری بر تحقیقات انجام شده بر نانوکامپوزیت های بر پایه  PP/ EPD

مروری بر تحقیقات انجام شده بر نانوکامپوزیت های بر پایه PP/ EPD

مقدمه در چند دهه اخیر نانو کامپوزیت های آلی­ معدنی در عرصه علم و صنعت توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند. با افزودن مقدار بسیار کم از افزودنی ها و پرکننده ها در مقیاس نانو، مانند دی اکسید تیتانیم به جای کامپوزیت های عادی، خواص مکانیکی ،حرارتی آا بهبود می یابد. بهبود...