انتخاب صفحه
بررسی و ارائه روشهای مختلف DSP برای کنترل موتورهای الکتریکی AC

بررسی و ارائه روشهای مختلف DSP برای کنترل موتورهای الکتریکی AC

چکیده : در دو دهه اخیر شاهد پیشرفت زیادی در الکترونیک قدرت بوده ایم از طرفی با توجه به نیاز زیادی که صنعت به ماشین آلات با دقت و کارایی بالا نیاز داشت، علم کنترل موتور هم پیشرفت زیادی کرد.  این رشته از علم الکترونیک قدرت کاربرد بسیار وسیعی در صنایع ساخت، لنتقال ،...