انتخاب صفحه
بررسی اقتصادی تولید پراکنده dg

بررسی اقتصادی تولید پراکنده dg

فهرست مطالب 1فصل اول: در این مقاله به طور مفصل معایب و مزایای تولید پراکنده مورد بررسی قرار گرفتـه و تکنولـوژی هـایموجود در تولید پراکنده خصوصا تولید همزمان برق و گرما Co-generation اشاره می گردد و در ادامـه راهکارهایی برای استفاده درست و مفید DG و بهره برداری بهینه...

بررسی پایداری سیستم های قدرت در حضور تولیدات پراکنده

چکیده                مفهوم تجمیع  واحدهای نیروگاهی کوچک و متوسط در شبکه­های توزیع به عنوان منابع مولد برق جایگزین، به یک واقعیت جهانی تبدیل شده است. ملاحظات اجتماعی و سیاسی که بکارگیری منابع  تجدید  پذیر را ترویج می­دهند، موجب گسترش مقیاس بزرگ تولیدات پراکنده در سیستم...