جوش فولاد دوفازی جوشکاری شده با روش لیزر

جوش فولاد دوفازی جوشکاری شده با روش لیزر

فولادهاي دوفازي دستهاي از فولادهاي پیشرفته با استحکام بالا هستند که به دلیل ویژگیهاي منحصر به فردي که دارند در صنایع و به خصوص در مهندسی خودرو کاربرد بسیار دارند. در این پژوهش جوشکاري لیزر YAG:Nd پالسی فولاد دوفازي با 19/ 0 درصد کربن و 23/ 1 درصد وزنی منگنز مورد...