انتخاب صفحه
جوش فولاد دوفازی جوشکاری شده با روش لیزر

جوش فولاد دوفازی جوشکاری شده با روش لیزر

فولادهای دوفازی دستهای از فولادهای پیشرفته با استحکام بالا هستند که به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی که دارند در صنایع و به خصوص در مهندسی خودرو کاربرد بسیار دارند. در این پژوهش جوشکاری لیزر YAG:Nd پالسی فولاد دوفازی با 19/ 0 درصد کربن و 23/ 1 درصد وزنی منگنز مورد...