انتخاب صفحه

سیستم مکانیزه هتل

مقدمه چند سالی است که از دیجیتالی شدن و اینترنتی شدن زندگی صحبت می‌کنیم به طوری که می‌توان گفت دنیای ما در حال عوض شدن و تغییر به دنیایی دیجیتالی است . در تمام اعمال و کردار روزانه ما نشانه‌هایی از میل به این دنیای جدید دیده می‌شود . هر روزه از بهداشت و پزشکی...