انتخاب صفحه
مولد فرکانس به روش  DDS

مولد فرکانس به روش DDS

چکیده : پروژه پیش رو بر اساس آی سی DDS ، AD9833 بصورت گسترده پیاده سازی شده است . DDS مولد فرکانس دیجیتالی است . امروزه DDS در صنعت پیشرفت چشمگیری داشته به طوری که توانایی در دقت تولید و کنترل شکل موج با فرکانسها و مشخصات مختلف به یک خواسته مشترک در صنعت تبدیل شده است...